20 افغانی پرداخت کنید 100 افغانی بدست آورید
20 افغانی پرداخت کنید 100 افغانی بدست آورید
پیشکش حیـرت انگیز صــرف از افغان .بیسیم


به پیشکش \"کمتر پرداخت کنید بیشتر صحبت کنید\" اشــــــتراک کنید و برای 50 دقیقـه صحبت کنید (فقط ازافغــــــان بیسیم به افغان بیسیم).
به بسته روزانه شما نیز می توانید به بسته ماهوار شرکت کنید و برای 1500 دقیقه صحــــــبت کنید (صرف از افغان بیسیم به افغان بیسیم)

ادامه مطلب...
تماس های رایگان شبانه
تماس های رایگان شبانه
بهترین تماس های رایگان از افغان بیسیم حالا از ساعت 12 شــــب الــی 5 صـبح از صحبت های رایگان نامحدود از شـماره های افغان بیسیم به افغان بیسیم مستفید شوید.
ادامه مطلب...
معرفی پیشکش ساز و آواز
معرفی پیشکش ساز و آواز
زندگی تان را با ساز و آواز پررنگ سازید. ما موسیقی را در دسترس هر کس قرار می دهیم.
ساز و آواز را همچنان می توان بحیث \"آی پاد هر شخص\" نام برد، چون می توان توسط هر نوع سیت تیلفون از آن استفاده کرد.
ادامه مطلب...
نازلترین نرخ مکالمات بین المللی از افغان بیسیم
نازلترین نرخ مکالمات بین المللی از افغان بیسیم
به ۱۰ کشور جهان
(هندوستان، کانادا، ایالات متحدۀ امریکا، چین، بنگلادیش، تیلفون های سیم دار جرمنی، سنگاپور، تیلفون های سیم دار انگلستان، باهاما، مالیزیا) به نرخ ۳.۳ افغانی فی دقیقه تماس تیلفونی بگیرید.
ادامه مطلب...
تحفه
تحفه
شما می توانید در تلیفون افغان بیسیم خود کریدیت بی افزائید، و یا این که به دوستان تان در افغانستان از هر قسمت جهان و در هر زمان کریدیت ارسال نمائید.
ادامه مطلب...

لینک های سریع

facebook      twitter      youtube