به هر شماره ی افغان بیسیم در هرزمان با پرداخت کمتر از ۲۵ پول لذت ببرید.
به هر شماره ی افغان بیسیم در هرزمان با پرداخت کمتر از ۲۵ پول لذت ببرید.
به هر شماره ی افغان بیسیم در هرزمان با پرداخت کمتر از ۲۵ پول لذت ببرید.
ادامه مطلب...
سیمکارت ویژه برای بانو ها
سیمکارت ویژه برای بانو ها
سیمکارت ویژه برای بانو ها
ادامه مطلب...
شرکت مخابراتی افغان بیسیم جواز عرضۀ خدمات (3G) را کسب نمود
شرکت مخابراتی افغان بیسیم جواز عرضۀ خدمات (3G) را کسب نمود
ادامه مطلب...
نازلترین نرخ مکالمات بین المللی از افغان بیسیم
نازلترین نرخ مکالمات بین المللی از افغان بیسیم
به ۱۰ کشور جهان
(هندوستان، کانادا، ایالات متحدۀ امریکا، چین، بنگلادیش، تیلفون های سیم دار جرمنی، سنگاپور، تیلفون های سیم دار انگلستان، باهاما، مالیزیا) به نرخ ۳.۳ افغانی فی دقیقه تماس تیلفونی بگیرید.
ادامه مطلب...
تحفه
تحفه
شما می توانید در تلیفون افغان بیسیم خود کریدیت بی افزائید، و یا این که به دوستان تان در افغانستان از هر قسمت جهان و در هر زمان کریدیت ارسال نمائید.
ادامه مطلب...

لینک های سریع

facebook      twitter      youtube